Dokumenter virkeligheden bedre end nogensinde før

 
HD-Lab-09112018_231551.jpg

Beskrivelse

Med Matterports nyeste teknologi, kan vi scanne og fotodokumentere  de indvendige forhold i en bygning. Teknologien gør det muligt at gå rundt i en interaktiv model af byggeriet. 3D-scannet kan bruges til at dokumentere eksisterende forhold, udarbejde visuelle fremdriftsrapporter, optimere drift og vedligeholdelse, formidle miljørapporter, understøtte online salg og udlejning og meget andet.

Kontakt HD Lab og hør hvordan et scan kan bidrage på netop din sag.

HD Lab er Trusted Matterport Service Partner

Bloxhub-Kontorer-og-fllesomrade-09122018_091047.jpg

Salg og udlejning af ejendomme

Understøt salg og udlejning med et 3D-scan. Spar tid og giv dine kunder et bedre grundlag for at købe eller leje din ejendom. Dine kunder får en virtuel fremvisning og oplevelse af din ejendom, hvorend de befinder sig.

Dokumentation af fremdrift

Med et 3D-scan kan du løbende dokumentere stade på dit projekt, registrere forholdene før og efter overtagelse af entrepriser, inden opstart på en renoveringsopgave eller andet. 3D-scannet er værdifuldt som visuelt dokumentationsgrundlag, som alle intuitivt forstår. Dokumentationen kan f.eks. anvendes  ifm. stadeopgørelser, tvister eller planlægning af kommende arbejder.

Lokationsbaseret driftsmanualer

Reducer nedetid og gør det nemmere at vedligeholde udstyr, ved at placere driftsmanualer, billeder og videoer i et 3D-scan. På den måde er det nemt og hurtigt for driftsansvarlige at finde informationer om vedligehold og reparation af f.eks. installationer og teknisk udstyr.

 
Siljangade-3-4-Sal-P17-LP13-4-sal.jpg

Kommunikation ved udbud

Skal du udbyde et renoveringsprojekt kan du bruge 3D-scan til at øge de bydendes indsigt i projektet. 3D-scannet gør det muligt at opleve eksisterende forhold og giver et tydeligt visuelt indblik i projeketet.

Siljangade-3-4-Sal-09112018_225853.jpg

Digital miljørapport

Digitaliser din miljørapport og gør det lettere at kommunikere placeringen af miljøprøver og lave mængdeoptegnelser af affald. Med et 3D-scan af dit projekt, kan HD Lab udarbejde plantegninger, opmåle overflader og bestemme mængder i byggeriet, som du kan bruge til dokumentation ifm. sanering og affaldshåndtering.

 

Opmåling

Opmåling af  eksisterende byggerier, kan være tidskrævende og besværligt, men som en tillægsydelse til vores 3D-scan, kan vi opmåle, hele dit projekt, og udarbejde en rapport med arealopgørelser, således at du kan bruge tiden anderledes.

Opmålinger med 3D-scannet er generelt nøjagtige inden for 1% af virkeligheden. Temperaturer og andre faktorer kan dog reducere nøjagtigheden. For eksempel kan målinger i et 3 meter langt rum, afvige med 3 centimeter fra virkeligheden.


Plantegninger

Udover at kunne bruge 3D-scannet, som en virtuel fremvisning, kan vi på baggrund af 3D-scannet, på 1-2 arbejdsdage, efter vi har udført scanningen, udarbejde tegninger af alle etager inkl. arealangivelse af rum. Plantegninger modtager du som billedefiler og som PDF'er.

Plantegninger udarbejdet på baggrund af 3D-scannet er generelt nøjagtige indenfor 1-2% af virkeligheden. Temperaturer og andre faktorer kan dog reducere nøjagtigheden. For eksempel kan målinger i et 3 meter langt rum, afvige med 3-6 centimeter fra virkeligheden.


Tags

Ved at tilføje tags kan vi tilføre intelligens til 3D-scannet. Lokationbaseret informationer, kan placeres der, hvor de giver mening og gør det lettere for dig at præsentere ejendommen, placere drifts- og vedligeholdelses manualer, dokumentere placering af miljøprøver, registrere mangler og meget andet.

Det er muligt at tilføje en titel, beskrivelse og links til dokumenter eller hjemmesider, samt vedhæfte PDF'er, videoer, billeder og lyd direkte i dit 3D-scan.

rc_user_100px_1.png

Kontakt os

Ønsker du et tilbud på dit projekt, kan du kontakte os her. Gå til kontakt

rc_user_100px_2.png

Scanningen

En af vores teknikkere scanner dit projekt. Hvis lejemålet er tomt, kan vi typisk scanne op til 2.500 m2 på en dag og i tilfælde af koordinering med beboere eller lejere tager det ca. en dag at scanne et areal på ca. 500 m2.

rc_user_100px_3.png

Levering af 3D-scan

Senest 5 arbejdsdage efter den sidste scanning er foretaget, sender vi dig en e-mail med et link til dit 3D-scan med mulighed for adgang til opmålingsfunktioner og andet.