3D projektsupport

Når du har brug for hjælp til at skabe fundamentet for det digitale samarbejde, udarbejde simuleringer og analyser der understøtter beslutningsgrundlag eller ønsker hjælp til 3D modelleringsopgaver.

 
 
solibri copy.PNG
 

Digitalisering af bygninger

3D modellering

Scan til model er vores primære 3D modelleringsydelse. Men står du foran en modelleringsopgave og skal bruge hjælp til at udarbejde en 3D model så er vi klar til at hjælpe. Det kan være alle typer 3D modelleringsopgaver fx et byggeri der skal digitaliseres fra 2D til 3D, det kan være nybyggeri eller en renoveringsopgave der skal modelleres, delelementer i et byggeri som fx typeløsninger og meget andet.
 
 
loftspaneler_vert.png
revit.PNG
 

Skab fundamentet for digitalt samarbejde

IKT-ledelse & -rådgivning

For at skabe solide forudsætninger for effektiv anvendelse af designmodeller skal der på projektniveau tages stilling til hvordan det digitale samarbejde skal fungere. Det digitale samarbejde skal rammesætte og ledes. Vi hjælper dig med at udarbejde IKT-dokumenter til dit projekt. Med udgangspunkt i projektet hjælper vi dig med IKT-ledelse, IKT-rådgivning og IKT-support på projekter. Et af elementerne er facilitering af workshops, hvor formålet er at skabe en fælles vision og ambitionsniveau for det digitale samarbejde på tværs af projektets aktører. Et godt udgangspunkt for det digitale samarbejde sætter rammerne for at skabe brugbare designmodeller der fungerer som projektets digitale fundament.
 
 
360 graders billede.jpg
file.jpeg
 

Afklar tvivlsspørgsmål og skab beslutningsgrundlag

Simulering og analyser

Simulering og analyser har mange forskellige perspektiver og vi tager udgangspunkt i det du har behov for. Bygge- eller nedrivningstakten kan synliggøres for en kunde eller projekthold ved brug af 4D-simuleringer, ønsker du dit projekt kvalitetssikret fx ved brug af konsistens- og/eller kollisionskontrol, skal der sættes fokus på projektændringer og dokumentation af disse (i modeller eller på tegninger), skal projektets mængder opgøres og kommunikeres eller ønsker du dagslyssimuleringer – mulighederne er mange. Formålet med samtlige analyser og simuleringer er at synliggøre og afklare scenarier samt valgmuligheder. Resultaterne er med til at afklare tvivlsspørgsmål og bidrager som beslutningsgrundlag.
 
 
IMG_0117.jpg
MedSiteCover.gif
 

Fotorealistiske præsentationer af dit projekt

Visualiseringer

Vores arkitekter arbejder med visualiseringer til mange forskellige formål. Med udgangspunkt i 3D modellen hjælper vi dig med at visualisere dit projekt. Vi udarbejder videoer og billeder der kan være med til at præsentere dit projekt i den rette kontekst og understrege dit budskab. De kan anvendes til kommunikation ved salg og marketing, præsentere projekter i en bymæssig kontekst, introducere varianter af løsninger fx indretningsmuligheder, materialevalg, eller andet.
 
 
kollekollevej.png
 

 
rc_user_100px_1.png

Kontakt os

Ønsker du et uforpligtende tilbud, rådgivning eller at høre mere om vores løsninger kan du kontakte:
Sascha Vesterlund
+45 3133 5896
sv@hdlab.dk

rc_user_100px_2.png

Udførelse

Udgangspunktet for opgaven er tydelig forventningsafstemning samt oplysning om opgavens anvendelse, formål samt prioritering. Udarbejdelsen foregår i tæt samarbejde med dig og gennem to til tre iterationer.

rc_user_100px_3.png

Leverance

Leveringen er afhængig af den konkrete opgave samt dine ønsker formål samt anvendelse. Efter den sidste iteration vil du efter aftale modtage dine bestillinger.