3D-modeller til netop dit behov

recap.jpg

Skal dit næste projekt designes og modelleres i 3D?

HD Lab hjælper med facilitering af workshop med fokus på digitalt samarbejde, udarbejder 3D-modeller og hjælper dig med at stille de rigtige krav. Vi holder styr på kvaliteten, så 3D-modellerne kan anvendes til de ønskede formål. Vi tjekker detaljeringsniveau, egenskaber og informationer, konsistens mm., og træner dig og dit team i at bruge modellerne.

 
fra punktsky til 3D model.PNG

Fra punktsky til 3D model

Ønsker du at få modelleret din eksisterende bygning og se det i 3D?

På baggrund af Matterport scannet af dit byggeri og den tilhørende punktsky, skaber HD Lab 3D modellen af byggeriets eksisterende forhold. Modellen indeholder synlige bygningsdele og leveres i originalt format, lige til at arbejde videre med, i detaljeringsniveau LOD200.    

Skal vi hjælpe dig med opmodellering kan du sende os din forespørgsel her.


file.jpeg

Facilitering af workshop : digitalt samarbejde

Skal vi facilitere din næste workshop om digitalt samarbejde og være med til at skabe et solidt digitalt fundament på dit projekt?

Workshoppen fokuserer på det digitale samarbejde hvor alle parter fra projektteamet deltager og den fælles vision med det digitale samarbejde formuleres.

For at 3D modellerne skaber størst mulig værdi for projektholdet, gøres det synligt – for alle – hvad 3D-modellerne skal anvendes til og det kommunikers hvad de respektive parter har behov for. Derudover besluttes det, med afsæt i projektet, hvilke digitale værktøjer, der skal anvendes og til hvilke formål.

HD Lab medarbejdere er trænet i facilitering og afholdelse af workshops.

2.PNG

IKT – vil du have hjælp?

Lad os hjælpe dig med IKT. HD Lab forestår udarbejdelsen af dit projekts IKT-aftale, med udgangspunkt i projektet og bygherrens krav. Alle på projektet har berøring med IKT, hvorfor alle involverede parter skal tages i betragtning og aftalens indhold skal gavne projektet.

På offentlige byggerier hvor bekendtgørelsen er gældende opfyldes dennes krav, som standard som en del af aftalens indhold.

Modelkvalitet

Kvaliteten af 3D-modeller er afgørende for om de opfylder de ønskede anvendelsesformål. På baggrund af de indgået aftaler, på projektet, gransker HD Lab modellernes detaljeringsniveau (LOD), egenskaber og informationer (LOI), konsistens, kollisioner mm. Granskningen kan udføres med fast frekvens i løbet af designperioden eller ved større milepæle. HD Lab tilbyder også træning af dig og dit team i at bruge modellerne.

Udvikling af design og ændringer

Ændringer i design er velkendt på mange byggeprojekter. Ved at analysere og dokumentere tilblivelsen og udviklingen af designet i 3D modeller kan HD Lab hjælpe dig med at holde overblik over designprocessen. Udviklingen af designet kan dokumenteres allerede fra tidligt design frem til og med færdigt hovedprojekt samt i forbindelse med udførelsen af byggeriet, i det tilfælde at projektet er påvirket af mange ændringer.

 
mængdeudtræk.png

Mængdeudtræk

Mængdeudtræk kan anvendes til forskellige formål. For eksempel ved bud på en eller flere entrepriser, undervejs i designprocessen til at følge udviklingen af mængder, ved en fastlagt milepæl til at specificere et stade o.lign.

I samarbejde mellem dig og HD Lab specificeres hvilke bygningsdele du ønsker mængder på ud fra anvendte opmålingsregler.

tilbudslite.PNG

Mængdeverificering

Verificeringen laves enten på hele projektet, eller på en enkelt entreprise. Resultatet af mængdeudtrækket ses i forhold til indholdet i tilbudslisten og der skabes overblik over projektets mængder.

Mængdeverificering foretages på offentligt udbudte projekter og udarbejdes inden kontrahering, typisk i stand-still perioden.

ressource.jpeg

Ressourcebidrag

Står du og mangler ressourcer til dit projekt, kan HD Lab hjælpe dig. Enten med enkeltstående ydelser, som HD Lab leverer ind til dig efter behov. Alternativt med ressourcer, der arbejder fra jeres kontor i en given periode.

Lad os vide hvordan vi hjælper dig bedst.

visualisering.jpg

Visualiseringer

Skal du præsentere dit projekt kan visualiseringer være med til at understrege dit budskab. Visualiseringerne kan laves enten som billeder eller film. Med udgangspunkt i 3D modellen udarbejder HD Lab visualiseringer af dit projekt.

Visualiseringer kan anvendes til kommunikation ved salg og marketing af projekter. Derudover kan visualiseringer præsentere projekter i en bymæssig kontekst, varianter af løsninger kan for eksempel være muligheder i forhold til indretning, materialevalg, eller andet.

Visualiseringerne udarbejdes i tre forskellige niveauer med priser, der starter fra kr. 5000,-.